Konfirmantpåmelding
Brøttum menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De blå feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe du ønsker å informere oss om?


Kofirmasjon Brøttum menighet
Brøttum kirke 29. mai kl. 10.30
Brøttum kirke 29. mai kl. 12.30
Mesnali kirke 5. juni kl. 10.30
Mesnali kirke 5. juni kl. 12.30

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde i Ringsaker Blad, menighetsbladet og på vår hjemmeside?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: