Velkommen til dåp!


Korona-tid eller ei, vi tar imot dåp!

 

Dåpsforespørsel

 

Noen har kanskje ventet med å døpe barna sine denne våren, men nå er kirkene åpne for gudstjenester igjen! 

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født.
Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, står det:
"Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler:
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
(Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

Vi tar imot dåpspåmeldinger og legger til rette så godt vi kan, og ønsker alle velkommen til kirkene våre! Selve dåpspåmeldingen skjer elektronisk ved å trykke på "Dåpsforespørsel", øverst på denne siden. Hvis du får opp en feilmelding, ta kontakt med kirkekontoret.
 

Denne siden er oppdatert pr. 24.06.2020