Barn og unge


I Ringsaker prosti har vi et rikt tilbud av aktiviteter for barn og unge. Aktivitetestilbudene er varierende i de forskjellige soknene. Se mer informasjon under.