KRIK


 

KRIK er et sosialt, sportslig og tverrkirkelig fellesskap for alle ungdommer i kommunen fra 13-25 år. Vi møtes en gang i måneden til fysisk aktivitet, samtaler, enkel matservering og "ord for kvelden".

Gratis å delta. 

Følg med på Facebooksiden for eventuelle endringer i program.

Se egen plakat for KRIK.
 

Tilbake