KRIK


 

KRIK er et sosialt, sportslig og tverrkirkelig fellesskap for alle ungdommer i kommunen fra 13-25 år. Vi møtes en gang i måneden til fysisk aktivitet, samtaler, enkel matservering og "ord for kvelden". 

Datoer:
1. mai, kl 18.00-19.30
22.mai, kl. 18.00-19.30 
12.juni, kl. 18.00-19.30 


Gratis å delta. 

Følg med på Facebooksiden for eventuelle endringer i program. 
 

Tilbake