Diakoni


I Ringsaker prosti har vi et stort diakonalt arbeid som ledes av prostidiakonen. Diakonalt arbeid er kirkens omsorgstjeneste med fokus på nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 
 

Les mer om det diakonale arbeidet i Norge, i nasjonal plan for diakonalt arbeid.