Diakoni


I Ringsaker prosti har vi et stort diakonalt arbeid som ledes av vår prostidiakon. Diakonalt arbeid er kirkens omsorgstjeneste med fokus på nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 

Lengre ned på siden kan du se en oversikt over diakonale tiltak og lese mer om disse. 

Les mer om det diakonale arbeidet i Norge, i nasjonal plan for diakonalt arbeid.