En samtalepartner


Ønsker du noen å prate med? 

Ansatte i kirken der du bor er tilgjengelige for en prat når du trenger det. Det er rom for deg, ditt liv, dine spørsmål og det du ønsker å snakke om. 
Ansatte i kirken har taushetsplikt. 

Det er flere muligheter for samtale med en ansatt i kirken. Ønsker du å gå en tur, komme til kontoret, møtes et nøytralt sted eller få hjemmebesøk? Kontakt oss for å gjøre en avtale som passer deg. 

I kirken er det flere yrkesgrupper som har kompetanse og erfaring med ulike samtaler og sjelesorg:
Prest
Diakon 
Kateket 
Menighetspedagog
Se kontaktinformasjon på ansatte i kirken.

---

Prostidiakonen tilbyr "walk & talk". Det er en samtale mellom en person og diakonen samtidig som man går en tur. Turene skjer hovedsakelig i nærheten av Brumunddal eller Moelv. 

Send en SMS, epost eller ring til diakonen for å gjøre en avtale om tidspunkt og sted. 

Telefon: 97 12 68 77
Epost: lk786@kirken.no 

---

Har du spørsmål i forbindelse med samtaletilbud? Kontakt oss på telefon: 62 33 07 70 eller mail: post.ringsaker@kirken.no

 

Tilbake