Konfirmasjon


Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

 

Velg hvilket sokn du ønsker å konfirmeres i for å komme til riktig skjema.

Ringsaker sokn  Brumunddal-Veldre sokn  Brøttum sokn  Furnes sokn  Nes sokn  Åsmarka sokn