Åpen kirke og pilgrimer i Ringsaker prosti sommeren 2021


Les mer

 

Åpen kirke og pilgrimer i Ringsaker prosti sommeren 2021


Les mer

 

Alterskapet i Mariakapellet


Alterskapet i Mariakapellet i Veldre kirke ble innviet Maria budskapsdag 2017. Skulptør Gunnar Torvund laget altertavla inne i kirkeskipet i 2000, og nå også alterskapet her i kapellet. 

Les mer

 

Alterskapet i Mariakapellet


Alterskapet i Mariakapellet i Veldre kirke ble innviet Maria budskapsdag 2017. Skulptør Gunnar Torvund laget altertavla inne i kirkeskipet i 2000, og nå også alterskapet her i kapellet. 

Les mer

 

Konfirmant 2022


Velkommen som konfirmant 2022!  Å være konfirmant i kirken er å være en del av et fellesskap! ⭐ Opplev livet som konfirmant på TikTok. For at du skal få et innblikk i hva kirkelig konfirmanttid går ut på, har årets kull rundt om i landet delt fra livet som konfirmanter på TikTok   #konfirmantene . Der legger de ut filmer av alt de gjør i konfirmasjonstiden, som samlinger og aktiviteter, og ...

Les mer

 

Konfirmant 2022


Velkommen som konfirmant 2022!  Å være konfirmant i kirken er å være en del av et fellesskap! ⭐ Opplev livet som konfirmant på TikTok. For at du skal få et innblikk i hva kirkelig konfirmanttid går ut på, har årets kull rundt om i landet delt fra livet som konfirmanter på TikTok   #konfirmantene . Der legger de ut filmer av alt de gjør i konfirmasjonstiden, som samlinger og aktiviteter, og ...

Les mer

 
 

Kirkene er åpne!

Kirken åpner i takt med at det lettes på najonale og lokale tiltak. 

Les mer

 

Altertavla Veldre kirke

Her kan du lese brosjyren om altertavla i Veldre kirke

Les mer

 

Våre digitale møteplasser

Her kan du følge kirkens ulike arrangement på nett. Programmet er variert med innslag fra flere av kirkene.     

Les mer

 

Min kirkebok 4

Min kirkebok 4 deles ut til 4-åringer i alle menigheter. De inviteres til både samling i kirka og gudstjeneste.   

Les mer

Se flere saker