Åpen kirke og pilgrimer i Ringsaker prosti sommeren 2021

Les mer

 

Alterskapet i Mariakapellet

Alterskapet i Mariakapellet i Veldre kirke ble innviet Maria budskapsdag 2017. Skulptør Gunnar Torvund laget altertavla inne i kirkeskipet...

Les mer

 

Konfirmant 2022

Velkommen som konfirmant 2022!  Å være konfirmant i kirken er å være en del av et fellesskap! ⭐ Opplev livet som konfirmant på TikTok. ...

Les mer

 

Kirkene er åpne!

Kirken åpner i takt med at det lettes på najonale og lokale tiltak. 

Les mer

 

Altertavla Veldre kirke

Her kan du lese brosjyren om altertavla i Veldre kirke

Les mer

 

Våre digitale møteplasser

Her kan du følge kirkens ulike arrangement på nett. Programmet er variert med innslag fra flere av kirkene.     

Les mer

 

Min kirkebok 4

Min kirkebok 4 deles ut til 4-åringer i alle menigheter. De inviteres til både samling i kirka og gudstjeneste.   

Les mer

 

Min kirkebok 6

Min kirkebok 6 deles ut til 6-åringer i alle menigheter. De inviteres til både samling i kirka og gudstjeneste.  

Les mer