Alterskapet i Mariakapellet


Alterskapet i Mariakapellet i Veldre kirke ble innviet Maria budskapsdag 2017. Skulptør Gunnar Torvund laget altertavla inne i kirkeskipet i 2000, og nå også alterskapet her i kapellet. 

 

Tilbake