Altertavla Veldre kirke


Her kan du lese brosjyren om altertavla i Veldre kirke

Brosjyren er skrevet av Brede Mordal og designet i samarbeid med menighetspedagog Heidi Sveås.

Her kan du lese brosjyren.

Tilbake