Ungdomslederkurs


Bli med! 

UNGDOMSLEDERKURS
Fra 15 år- 10. klasse. 

- Samling en gang i måneden fra september- mai 
- "Innafor utafor"-leir i november på Lillehammer 
- Tur til Taizè, Bourgogne i Frankrike i påsken 
- Mulighet for praksis i din lokale menighet- for eksempel i konfirmantarbeid eller tiltak rettet mot barn

Ungdomslederkurs er gratis. Egenandel på 3000kr for å bli med til Taizè, Frankrike (søk menigheten din om økonomisk støtte). 

PÅMELDING TIL UNGDOMSLEDERKURS RINGSAKER SOKN

PÅMELDING TIL UNGDOMSLEDERKURS BRØTTUM SOKN 

PÅMELDING TIL UNGDOMSLEDERKURS ÅSMARKA SOKN 

Tilbake