Ofte stilte spørsmål til gravplassforvaltningen


Vi mottar mange henvendelser angående gravplasser, og regler og rutiner for disse. Her har vi samlet en oversikt over de spørsmålene vi ofte får.

Hvem setter opp/monterer nye gravstøtter?
Det er vanligvis de som selger gravstøtter som også setter de opp, etter å ha fått godkjent søknad og at gravstøttens plassering er merket av våre gravplassarbeidere.

Hvem retter opp gravstøtter som er blitt skjeve?
Det er den enkelte fester som har ansvaret for gravstøtten. Det gjelder også oppretting dersom den blir skjev. Vi kan være behjelpelig med å rette opp mindre gravstøtter.

Hvem sår til på graven etter gravlegging?
Gravplassarbeidere planerer og sår i gress på graven. Hvor raskt dette skjer er litt avhengig av årstid.
Kranser fjernes av våre folk ca 7-10 dager etter gravlegging, hvis de ikke allerede
er fjernet av pårørende. Pårørende sørger selv for å lage bed.

Hvilke regler gjelder for bed foran gravstøttene?
Bedet foran en gravstøtte skal være i samme bredden som støtten, og begrenses til 60 cm foran støtten (målt fra gravstøttens bakkant). Det er anledning til å ramme inn bedet med en delt natursteinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Merk spesielt at det ikke skal plantes vekster som vil overstige gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Når det skal klippes rundt bed og støtter er det viktig at det ikke legges løse steiner og lignende rundt bedet, det vil vanskeliggjøre å klippe inntil. Lykter og blomstervaser kan med fordel tas bort før vinteren.

 Finnes det noe alternativ til blomsterbed inntil gravminnet hvis man føler at men ikke
får stelt graven?

Det går fint å så gress helt inntil støtten i stedet for å ha blomsterbedet. Dette ordner våre
gravplassarbeidere ved henvendelse til gravplassforvaltningen.

Er det mulig å få hjelp til stell av graver?
Vi har tilbud om stellavtale (frist for bestilling er 15 mai hvert år). Det settes ut fiolplante til 17. mai, planting av sommerblomster til St.Hans, og høstblomst i september/oktober. Det vannes og lukes gjennom hele sesongen.

Hvis det står et skilt på et gravsted at det ønskes kontakt, hva betyr dette?
Dette skiltet settes som oftest opp hvis vi av en eller annen grunn mangler festeeier til et gravsted, som da står i fare for å bli slettet. Skiltet står utplassert et års tid før gravstøtten fjernes, hvis ikke vi har fått kontakt med fester eller eventuelt slektninger som ønsker å ta over gravstedet.

Jeg er festeansvarlig på et gravsted som jeg ønsker å slette, hvordan går jeg fram?
Sletting av grav/gravsted skal vi ha skriftlig. Vi er behjelpelig med å sende ut slettebrev, alternativt kan du sende oss brev/e-post med at du ønsker å slette gravsted, ta med navn på gravplass, navn på gravlagte og gjerne årstall på gravlagte.

Det er ingen kostnad ved at vi fjerner gravstøtte ved sletting av gravsted.
Før sletting av et gravsted kan det være lurt å kontakte andre i familien, hvis det skulle være noen som vil overta og fortsette festeansvaret.

Kan man få delt opp faktura/festeavgift?
Det kan gis anledning til delbetaling hvis man trenger det.
Det kan også gis utsettelse på betalingsfristen. Send henvendelse på e-post.

Kan navn på «gamle» gravlagte flyttes/settes på navneplate på navnet minnelund?
Det er ikke anledning til å foreta navneflytting (symbolsk flytting) til navnet minnelund slik regelverket er i dag. Men det er gitt dispensasjon om å kunne åpne for navneflytting av navn på ektefelle/samboer/partner, i noen tilfeller også barn av avdøde, fra opprinnelig gravminne til navnet minnelund. Det legges da til grunn at navnet må fjernes fra det opprinnelige gravminne / opprinnelig gravminne fjernes.

 

Tilbake