Konfirmasjon


Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! 
Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.


Informasjon om konfirmasjonsdatoer i ditt sokn.

Påmelding i de ulike soknene: 
Påmelding 2025 Brøttum sokn og Åsmarka sokn åpner 1. juni.
Påmelding 2025 Ringsaker sokn og Nes sokn åpner 14. juni.
Påmelding 2025 Furnes sokn - åpner 26. juni. 
Påmelding 2025 Brumunddal/Veldre sokn åpner 7. november kl. 12.00.

Ringsaker sokn  Brumunddal-Veldre sokn  Brøttum sokn  Furnes sokn  Nes sokn  Åsmarka sokn