Åpen kirke


Åpen kirke arrangeres i Brumunddal og Veldre kirker. 

Veldre kirke, onsdager kl. 18.00-20.00 (like uker/partallsuker)
Brumunddal kirke, onsdager 11.00-13.00 (ulike uker/oddetallsuker)

Her kan du sitte ned, lytte til rolig musikk, oppleve kirkerommet, tenne lys i lysgloben og søke noen å prate med. Frivillige medarbeidere, diakon og/eller kirketjener er tilstede. 

Det er musikk ved organister eller andre musikere fra lokalmiljøet. 

Velkommen!

Tilbake