Vi trenger deg! Bli med å gjøre en frivillig innsats.


Vil du gjøre eget og andres liv litt rikrere og mer meningsfylt? Den norske kirke i Ringsaker kommune har mange aktiviteter du kan engasjere deg i.

Hva vil du bidra med? 
Det er rom for, og bruk for deg, i menighetene våre, uansett om vi ser deg sjelden eller ofte. 

Hos oss trenger vi frivillige til blant annet åpen kirke, formiddagstreff med mer. Vi trenger deg som kan stille opp en eller to ganger, og vi trenger deg som kan være med og ta ansvar over lengre tid, og sette av faste kvelder eller dager. 

Til deg som nå vil gjøre eget og andres liv litt rikere, 
ta kontakt med oss. Vi gleder oss til å møte deg! 


Telefon: 62 33 07 70 eller epost: post.ringsaker@kirken.no 

 

Tilbake