60-90+ treffet


 

60-90+ treffet foregår i kirkestua i Brumunddal kirke hver første tirsdag i måneden, kl. 11.00. På treffene er det sang, servering, lotteri og forksjellige temaer fra gang til gang. 

1. mars   
Den nye sognepresten vår, Daniel Håkegård vil presentere seg. 

29. mars 
Vi får besøk av biskopen vår, Solveig Fiske. Ekstra treff i mars på grunn av bispevisitas i Ringsaker prosti. 

3.mai       
Pensjonert pilegrimsprest i Hamar bispedømme, Arne Bakken vil formidle pilegrimsopplevelser.

7. juni     
Sommertur til Reinli stavkikre i Valdres med middag på Bjørnen. 

Velkommen! 

Tilbake