Sorggruppe


Velkommen til sorggruppe.
Samlingene er i snitt, annenhver uke kl. 18-20, vår og høst. 


Ringsaker prosti og kommunen tilbyr sorggruppe for deg som opplever sorg. Dette er en samtalegruppe der du kan sette ord på tanker, følelser og reaksjoner som du har eller har hatt i din sorg. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å dele, og tilbudet er for alle uavhengig av livssyn.

Gruppesamværene er ikke terapi eller behandling. Vi er opptatt av at hver enkelt deltaker skal føle gruppen som et fristed for sin sorg, sine tanker og sine følelser. Vi legger derfor stor vekt på å skape en trygg og god atmosfære med tid for den enkelte til å snakke om sin sorg i felleskap med andre som har opplevd det samme. Det er tillatt å både tie og tale.

Gruppene blir satt sammen ut fra alder og sorgsituasjoner som ligner hverandre. Sorggruppen skal være et trygt fellesskap og har en fast ramme. Hver samling varer i ca 1,5-2 timer og det blir lagt opp til 5-7 samlinger.  

Gruppeledere og deltakere har taushetsplikt. Vi er enige om at det som sies i gruppen ikke kommer videre. 

Ønsker du å være med?
Ta kontakt med:
Prostidiakon Lisabeth Kvalevaag-Holm, 971 26 877 eller lk786@kirken.no

Gruppene starter opp når det er nok påmeldte.


Sorggruppe for deg som har mistet noen til kreft

Info om pilotprosjekt - samarbeid mellom Ringsaker kommune v/ kreftkoordinator, og Den norske kirke v/ prostidiakon:

29. januar 2024 starter sorgstøttekurs opp for de som har mistet noen til kreft. Dette er et prøveprosjekt og kurs som vil foregå over seks mandager i perioden 29. januar til og med 4. mars. 

Ønsker du å delta? 
Ta kontakt med:
Prostidiakon Lisabeth Kvalevaag-Holm, 971 26 877 eller lk786@kirken.no

Tilbake