Vedtekter


Vedtekter for gravplasser i Ringsaker kommune. 


Vedtatt av Ringsaker kirkelige fellesråd 26.02.2015, godkjent av Hamar bispedømmeråd 20.03.2015. 
Revidert utgave vedtatt av Ringsaker kirkelige fellesråd 18.05.2021. 
Godkjent av statsforvalteren i Vestfold og Telemark 19.03.2021. Trådt i kraft fra 18.05.2021.