Personvern

For å kunne tilmelde og følge opp konfirmanten frem til konfirmasjonsdagen, trenger Ringsaker kirkelige fellesråd å behandle følgende personopplysninger: Navn, e-post, mobilnummer, informasjon om dåp, eventuell annen tilleggsinformasjon som blir oppgitt ved påmelding og adresse til foresatt og konfirmant. Personopplysningene blir slettet så snart den kirkelige handlingen er bokført, senest ett år etter konfirmasjonsdagen. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å forberede, gjennomføre og følge opp den kirkelige handlingen konfirmasjon. Dette inkluderer også invitasjon til konfirmasjon-reunion ett år etter konfirmasjonen og en spørreundersøkelse blant de som har deltatt. Behandlingsgrunnlag PVF art 6 (1) (f), berettiget interesse og PVF art 9 (2) (d).

Ved påmelding til konfirmasjon, aksepterer du at ditt fellesråd/menighet kan ta kontakt via de oppgitte post, telefon og e-postadresser. Dette vil være nødvendig og aktuelt til seremonien er gjennomført og bokført, samt ved invitasjon til reunion og spørreundersøkelse ett år etter konfirmasjonen. Ved påmelding til konfirmasjon aksepterer du at fellesråd/menighet behandler personopplysninger oppgitt i påmeldingsskjema. Du kan når som helst trekke din godkjennelse om behandling av personopplysninger.

Konfirmantpåmelding
Ringsaker menighet 2024


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier, tilrettelegging etc.? Husk: Skriv inn konfirmantens ønsker for aktivitetsgruppe. To valg i prioritert rekkefølge.


Konfirmasjonspåmelding Ringsaker menighet 2024
1. juni 24
26. mai 24

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? Dette vil være i Ringsaker blad, menighetsblad, nettside og menighetens Facebookside.

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: