Kontaktinformasjon


Kirkevergen, prost og kirkekontor for Brøttum, Ringsaker og Åsmarka: Storgata 98 b, Moelv

Kirkekontor for Furnes, Brumunddal/Veldre og Nes: Sjurstuvegen 4 c, Brumunddal

Åpningstid: Mandag - fredag kl 10.00 – 14.00
Sentralbord åpent kl 10.00 - 14.00 
Stengt onsdager

Postadresse: Postboks 195, 2391 Moelv

post.ringsaker@kirken.no
Tlf 62 33 07 70

Service- og administrasjonsmedarbeider

Wenche Aasen

62330770

47474936

Send e-post

Kirkemusiker

Roger Andreassen

91995347

91995347

Send e-post

Driftskoordinator og kirketjener Nes

Aina Bakke

93064350

93064350

Send e-post

Kirketjener Sør

Knut Ivar Berg

97972800

97972800

Send e-post

Konsulent gravplassforvaltning

Mari Elise Bergli

92448645

92448645

Send e-post

Kirkemusiker

Kari Borud

95883686

Send e-post

Kirkemusiker

Erik Brænden

62356499

97747839

Send e-post

Prost, biskopens representant

Gerd Th. Christensen

91866295

91866295

Send e-post

Renholder

Kristin Dahlsveen

90506937

90506937

Send e-post

Kommunikasjonsrådgiver

Kristin Dahl Sørensen Dimitrova

95883879

Send e-post

Sokneprest i Åsmarka og prostiprest

Kristian With Due

48029124

Send e-post

Kirketjener Brumunddal/Veldre

Roar Edvardsen

91697323

Send e-post

Kirketjener Ringsaker og Nes

Evgeni Velikov Enev

+4794062348

Send e-post

Konsulent

Åsa Faye

97410005

97410005

Send e-post

Sokneprest i Ringsaker

Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby

94186322

Send e-post

Kirketjener Brøttum

Rune Glemmestad

94146616

94146616

Send e-post

Kirketjener Ringsaker

Inger Christine Groseth

41662174

41662174

Send e-post

Kapellan Brumunddal/ Veldre

Salvar Geir Gudgeirsson

47474937

47474937

Send e-post

Prostiprest

Marte Holm Simonsen

99101664

Send e-post

Sokneprest Brumunddal/Veldre

Daniel Håkegård

48202439

Send e-post

Renholder

Aud Lund Kleven

+4791735265

Send e-post

Kontaktliste hjemmeside

Berit Kristin Klevmoen

93231814

Send e-post

Kirketjener Åsmarka

Ivar Klundby

91531852

91531852

Send e-post

Kateket

Elisabeth Kofoed Kongelstad

98870852

98870852

Send e-post

Diakon

Lisabeth Kvalevaag-Holm

97126877

97126877

Send e-post

Kirketjener Brumunddal/Veldre

Marit Tørudstad Maurud

94056633

94056633

Send e-post

Fungerende sokneprest på Nes

Per Halstein Orset Nielsen

90981830

90981830

Send e-post

Saksbehandler for prost

Marit Kopperud Pedersen

62330770

90727846

Send e-post

Kirketjener Furnes

Oddbjørn Pedersen

91877054

Send e-post

Administrasjonsleder

Stine Rønsholm

97772695

Send e-post

Menighetsarbeider

Biniam Badassa Sima

40057257

40057257

Send e-post

Kirkeverge

Kjell Skaugen

474 53 095

Send e-post

Sokneprest Brøttum

John Aksel Slåtsveen

99566290

Send e-post

I permisjon - Kateket Brøttum og Åsmarka

May Solveig Kisen Slåtsveen

98097905

98097905

Send e-post

Kirkemusiker

Lars Småladen

97986376

Send e-post

Service- og administrasjonsmedarbeider

Gro Solbakk

62330770

+4747474482

Send e-post

Dirigent barnekor

Nina Steen-Hansen

41331826

Send e-post

Fungerende sokneprest Furnes menighet

Arne Svilosen

95833727

Send e-post

Kirketjener Brumunddal/Veldre

Bjørn Tidemandsen

45606066

40801255

Send e-post

Renholder

Gry Malin Vangen

41573073

41573073

Send e-post

Kateket

Kine Elise Østerud

41614682

Send e-post