Sakspapirer og protokoller


Her finner du innkallinger, sakspapirer og protokoller for Ringsaker kirkelige fellesråd for inneværende år. Dersom du ønsker innsyn i eldre dokumenter kan du kontakte oss på: post.ringsaker@kirken.no