Møtedatoer for Nes Diakonat


Velkommen!

Nes Diakonat har møter hver andre fredag i måneden kl. 11.00 i Stavsjø kirkestue.
Dette er et hyggelig formiddagstreff med kaffe, prat, gjest og utlodning av flotte gevinster.

Møtedatoer vinter/vår 2024: 
12. januar 
9. februar (årsmøte holdes denne datoen)
8. mars 
12. april 
10. mai 
 
Velkommen!

Tilbake