Prisliste Ringsaker prosti


Prisliste for vigsel i kirkene i Ringsaker kommune (Ringsker prosti)

Beboere i kommunen: Gratis 

Par med tilhørighet til Den norske kirke i Ringsaker kommune: Gratis 
Tilhørighet til kommunen avgjøres av om en av personene i paret som skal vigsles er døpt og/eller konfirmert i Den norske kirke i Ringsaker kommune (Ringsaker prosti).

Par uten tilhørighet til Den norske kirke i Ringsaker kommune: 
3500,- inkluderer: prest, kirke og kirketjener 
5000,- inkluderer: prest, kirke, kirketjener og organist 
Par uten tilhørighet er par bosatt utenfor kommunen, hvor ingen av de to er døpt og/eller konfirmert i Den norske kirke i Ringsaker kommune (Ringsaker prosti).

Tilbake