Ringsaker kirke stengt på grunn av arbeid i kirken- Ringsaker Church is closed


BIlde: Inger Christine Groseth

Ringsaker kirke stengt 

Det pågår et omfattende arbeide i Ringsaker kirke som følge av installering av nytt orgel. Dette medfører at det vil bli begrenset tilgjengelighet i Ringsaker kirke frem til november 2024.

Arbeidet med galleri og orgel betyr at kirken vil være stengt for offentligheten i byggeperioden, med unntak av søndagsgudstjenester (planlagte gudstjenester i kirken), allerede planlagte vigsler i perioden og gravferder som planlegges i kirkerommet.

Arbeidet er planlagt i perioden mars- november 2024. Det inviteres til festgudstjeneste og innvielse av nytt orgel 2. november i Ringsaker kirke.

De som vil bli berørt av at Ringsaker kirke stenges i angjeldende periode vil få tilbud om å benytte andre kirker og kirkerom. 

Det er ingen planlagte vielser i perioden som vil bli berørt, disse gjennomføres som planlagt. Det vil ikke være anledning for å reservere ny vielse i Ringsaker kirke i perioden 04.03.24-02.11.24.

Konfirmasjoner gjennomføres som planlagt i kirken.

Gudstjenester i perioden gjennomføres skriftende mellom Ringsaker kirke og Moelv kirkesenter. Se kalender for gudstjenesteplan. 

I samarbeid med gravferdsbyråene vil en finne løsninger for hver enkelt gravferd/bisettelse.

Turister, pilegrimsferdene og besøkende sommeren 2024:
Ringsaker kirke vil være stengt for offentligheten mens pågående arbeider pågår. Dette vil bli kunngjort både på sosiale medier og ved oppslag ved Ringsaker kirke. 

---

Ringsaker church is closed for visitors in the period March-November 2024, due to the installation of an new organ.

Exception:

Services om sundays will vary between being in Ringsaker Church and Moelv Church centre. Confirmation services and planned weddings vil be held in the Church. In collaboration with funeral agencies, solutions will be forund for each indivdual funeral. 

 

Tilbake