Ringsaker kirke stengt på grunn av arbeid i kirken- Ringsaker Church is closed


BIlde: Inger Christine Groseth

Ringsaker kirke stengt 

Det pågår et omfattende arbeide i Ringsaker kirke som følge av installering av nytt orgel. Dette medfører at det vil bli begrenset tilgjengelighet i Ringsaker kirke frem til november 2024.

Arbeidet med galleri og orgel betyr at kirken vil være stengt for offentligheten i byggeperioden, med unntak av søndagsgudstjenester og allerede planlagte vigsler i perioden.

Arbeidet er planlagt i perioden mars- november 2024. Det inviteres til festgudstjeneste og innvielse av nytt orgel 2. november i Ringsaker kirke.

De som vil bli berørt av at Ringsaker kirke stenges i angjeldende periode vil få tilbud om å benytte andre kirker og kirkerom. Gjelder gravferder/bisettelser.

Det er ingen planlagte vielser i perioden som vil bli berørt, disse gjennomføres som planlagt. Det vil ikke være anledning for å reservere ny vielse i Ringsaker kirke i perioden 04.03.24-02.11.24.

Konfirmasjoner gjennomføres som planlagt i kirken.

Gudstjenester i perioden gjennomføres skriftende mellom Ringsaker kirke og Moelv kirkesenter.

I samarbeid med gravferdsbyråene vil en finne løsninger for hver enkelt gravferd/bisettelse.

Turister, pilegrimsferdene og besøkende sommeren 2024:
Ringsaker kirke vil være stengt for offentligheten mens pågående arbeider pågår. Dette vil bli kunngjort både på sosiale medier og ved oppslag ved Ringsaker kirke. 

---

Ringsaker church is closed for visitors in the period March-November 2024, due to the installation of an new organ.

Exception:

Services om sundays will vary between being in Ringsaker Church and Moelv Church centre. Confirmation services and planned weddings vil be held in the Church.

 

Tilbake