Informasjon om organist i Furnes menighet


Søndag 31. mars var Dag Olav Berg sin siste gudstjeneste i Furnes kirke som kantor. Dag Olav Berg vil nå gå ut i ferie før han til sommeren går av som pensjonist. Frem til midten av mai vil Dag Olav Berg fremdeles lede kirkekoret før deres store vårkonsert 15. mai, men ikke være kantor i gudstjenster. 

Stillingen som organist i Furnes sokn vil i nærmeste fremtid bli lyst ut. Ved spørsmål i mellomtiden kan administrasjonsleder Stine Rønsholm kontaktes på telefon: 977 72 695 eller mail: sr558@kirken.no. 

 

Tilbake