Skjemaer gravplassforvaltningen


For utskrift av skjemaet, trykk på ønsket skjema og velg skriv ut. Dersom du ikke har tilgang til printer hjemme kan du få ønsket skjema på kirkekontoret i Moelv. 

Skjema- sletting av gravsted 

Skjema- endring av fester 

Tilbake