Ringsaker kirkeakademi sitt høstprogram - høsten 24


Velkommen til Ringsaker kirkeakademi sitt høstprogram!
Oppdatert program med mer informasjon kommer ut i løpet av august 2024.

Onsdag 21.august kl 18. Messe for en truet verden. Prestegårdshagen, Ringsaker

Søndag 8.september kl 18. Eivor Oftestad: Da Norge ble forandret. Ringsaker prestegård

Tirsdag 24.september kl 19. Marit Beate Kasin: Naturparadokset. Om naturen vi mister og hvordan vi kan få den tilbake. Biblioteket i Brumunddal

Mandag 28.oktober kl 18. Ingvard Wilhelmsen og Rhoda Oneng Wilhelmsen: Sjef i eget liv. Om våre holdninger til usikkerhet og risiko, liv og død, grubling og bekymring. Brumunddal kirke

Torsdag 14.november kl 19. Kristian Berg Harpviken. Biblioteket i Brumunddal

Onsdag 27.november kl 19. Kristin Gunleiksrud Raaum: Det kristne i vår kultur - er det bare nostalgi? Biblioteket i Brumunddal

Søndag 15.desember kl 18. Ni lesninger. Ringsaker kirke

Alle arrangementer er gratis, bortsett fra 27.oktober. Der blir det kr 250 i inngangspenger, kr 100 for medlemmer av Ringsaker kirkeakademi. Billetter kan kjøpes ved inngangen, eller forhåndskjøpes på hoopla.no.

Tilbake