Åpen kirke og pilgrimer i Ringsaker prosti sommeren 2021


Her finner du oversikt over åpningstidene i våre kirker sommeren 2021. 

Du kan også lese mer om overnatting i Pilegrimsstuggua og om Pilegrimsleden. 

Tilbake