Bilder fra innsettelsen til vår nye sokneprest


Sokneprest Daniel Håkegård og Prost Gerd Th. Christensen

Søndag 9.januar ble Daniel Håkegård innsatt som ny sokneprest i Brumunddal/Veldre menighet.

Prost Gerd Th. Christensen foretok innsettelsen i Brumunddal kirke.

Etter innsettelsen ledet den nye soknepresten søndagens gudstjeneste, og her ser vi Daniel Håkegård på prekestolen.

Fotograf: Ivar Bae

Tilbake