Lyst på jobb i kirka?


Vi har nå ledige stillinger som administrasjonsleder og kirketjener.

Se full utlysningstekst via link under:

Nyopprettet stilling som administrasjonsleder 100% fast stilling

Kirketjener 100% fast stilling - vikariat

For mer informasjon, kontakt kirkevege Kai Ove Berg på telefon 95 22 32 05

 

Tilbake