Overvåkning av alterskapet


Alterskapet fra 1500-tallet går inn i en ny fase av mulig restaurering og det settes i gang overvåkning av skapet.  

I Ringsaker kirke står alterskapet som ble laget i Antwerpen på 1500-tallet. Dette er et av 60 bevarte alterskap fra Antwerpen i Norden og det eneste bevarte alterskapet fra Antwerpen i Norge. Skapet har vært under restaurering tidligere, men det er nå et behov for å gjøre en ny vurdering og overvåkning etter tidligere funn.  

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) forteller at det ikke en noen umiddelbar fare for alterskapet, men at det er nødvendig å sette i gang en statisk overvåkning for å se om det skjer endring over tid. Man er fortsatt usikre på årsakene til endringene og det er derfor viktig å kunne observere dette over tid.  
 
Kirkevergen har sammen med Riksantikvaren (RA) og NIKU møtt to firmaer som kan tilby en overvåking av skapet og vil nå gå inn i vurdering av hvilket firma som skal få ansvaret for dette oppdraget. Begge firmaer presenterer en mulig løsning vil være å overvåke skapet med en lasermåler.  
 
Oppstart vil være etter påsken 2022 og NIKU ser for seg at en slik måling bør foregå over minst tre år. Dette er for å sikre måling av endringer over tid. I løpet av perioden må skapet stå i samme posisjon og i dette tilfellet, åpent. Det betyr at skapet ikke kan lukkes i årene hvor det skal foretas målinger og den faste tradisjonen med at skapet lukkes under fasten utgår.

Tilbake