Vil du joine Amazing?


Et ungdomskor for deg mellom 13-19 år.

Amazing ungdomskor starter endelig opp igjen 30.mars 2022. Koret er et ten-sing kor i regi av Brumunddal/Veldre menighet.  
 
Koret vil synge og øve hovedsakelig innen pop-sjangeren og vil opptre på ulike arrangement. Det blir også satt opp konsert hvert halvår. Tidligere har koret hatt rockekonsert, så det er åpenhet for flere sjangere forteller Christiane og Kristine som skal lede koret. 
 
Amazing er mer enn et kor- relasjoner er nemlig i fokus. Det vil bli sosiale filmkvelder og overnatting, samt andre aktiviteter deltakerne ønsker å finne på sammen.  
 
- Vi skal øve hver onsdag kl. 18-20.30 i Brumunddal kirke, forteller korlederne. 
 
Du vil møte flere ansikter på øvingene, men fast er det Kristine Olsen og Christiane Skaug som er korledere. Disse to har vært med i koret tidligere og gleder seg til at det starter opp igjen. - Du trenger ikke å være god til å synge for å være med- kom som du er, forteller Christiane Skaug.   
 
Er dette noe for deg? Bli med onsdager kl. 18.00 i Brumunddal kirke.  
 
Vi sees!

Tilbake