Strakstiltak i kirkene


Høye strømpriser også for Ringsaker kirkelige fellesråd.

Ringsaker kirkelige fellesråd har også fått erfare kostandene ved de økte strømprisene. Situasjonen er krevende og utgiftene til oppvarming av kirkene og kontorene i januar og februar har allerede spist opp 66% av energibudsjettet for 2022. På grunn av at det er varslet vedvarende høye strømpriser fremover, har kirkevergen satt i gang med strakstiltak for fellesrådet.  
 
Tiltak kan i hovedsak oppsummeres slik:  
- Reduksjon av temperatur i kirkene 

Ingen av kirkene skal ha høyere brukstemperatur enn 17-19 grader ved gudstjenester eller andre arrangement. Hviletemperaturen i kirkene senkes maksimalt når kirkene ikke er i bruk, ned mot 5-10 grader.

Erfaringer fra vår egen virksomhet og andre steder viser at denne temperaturen oppleves komfortabel. Folk har også generelt større forståelse for at alle nå må snu på kronene i forhold til de høye strømprisene.  
 
Det vil også drøftes flere tiltak i fellesrådet. Kirkevergen vil følge med på om det kommer strømstøtteordninger som gjelder ekstra utgifter i forbindelse med strømforbruket.  

- Vi har allerede tatt grep for å legge til rette for å styre energibruken i flere kirker. Dette arbeidet vil vi fortsette med, samtidig som vi må jobbe med å oppgradere varmesystemene våre og fornye energikildene slik at vi ikke bare baserer oss på strøm som oppvarmingskilde, forteller kirkeverge Kai Ove Berg.
 

Tilbake