Pris - navnet minnelund


 

I navnet minnelund er det engangsavgift kr. 2500,-. I denne avgiften inngår gravens andel av minnesmerket (navneplate), beplanting, vedlikehold og stell i 20 år.

Selve gravleggingen er gratis når avdøde hadde bopel i kommunen og er tilsvarende som for andre graver på gravplassen.

Gravplassforvaltningen bestiller navneplate til navnet minnelund etter bestilling fra familien.

Skjema fås hos gravplassforvaltningen eller Gravferdsbyrået.

Tilbake