Ringsaker Barnekor og Tweens


Bli med! 

Vil du være med å synge i kor?

Onsdag 17. januar starter vinter/vårsemesteret opp på Moelv kirkesenter. Velkommen! 


Ringsaker Barnekor er for barn i alderen 5 år til 2. klasse. Øvelse hver onsdag kl. 18.00-19.00 på Moelv kirkesenter. 
Ringsaker Tweens er for barn i alderen 3. klasse og oppover. Øvelse hver ondag kl. 19.00-20.00 på Moelv kirkesenter. 

Korene synger sanger som barna liker og kjenner til. Begge korene øver til ulike opptredener som gjennomføres i løpet av semesteret. 

Ønsker ditt barn å delta kan det sendes sms til 41331826, eller du kan benytte påmeldingsskjema under. Du kan også bare møte opp til første øvelse.
Det er viktig at alle barn har med seg en forelder/foresatt første øvelse for å registrere kontaktopplysninger.

Korene følger skoleruta og det er derfor ikke øvelser i ferier og/eller helligdager. 


Pris: 250 kr pr. semester.

PÅMELDING Ringsaker Barnekor

PÅMELDING Ringsaker Tweens


Hilsen korleder Nina Steen-Hansen

Tilbake