Bispevisitas i Ringsaker prosti


I bilder.

Bispevisitas i Ringsaker prosti er over for denne gang og vi kan se tilbake på to fine uker sammen med biskopen vår, Solveig Fiske. Ekstra spesiell var denne visitasen, da denne blir den siste visitasen sammen med vår nåværende biskop. Solveig Fiske går av som pensjonist høsten 2022.   

Biskopen har sammen med prost, sokneprester, ledere og representanter fra menighetsråd, kirkevergen og andre vært på besøk ulike steder i prostiet. Til sammen har biskopen hatt 56 ulike programposter i løpet av to-ukersperioden hvor bispevisitasen har foregått. Blant annet har biskopen vært på ung messe med foredrag fra Simen Almås i Brumunddal kirke, besøk på Fagernes skole, hyggetreff på Jølstad grendehus, strikkekafé på Grande mottakssenter, visitasgudstjeneste med tilhørende foredrag og mange flere.   

  

Til felles glede og tilbakeblikk ønsker vi å dele noen bilder fra bispevisitasen under.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake