Årets fasteaksjon


Førte til lilla hår. 

Årets fasteaksjon er gjennomført i Ringsaker. Konfirmantene har gått med bøsser og samlet inn penger digitalt. Det har vært stort engasjement og dette har ført til gode innsamlingstall. Spesielt i Ringsaker sokn har engasjementet blant ungdommene vært stort. Dette kan være fordi de inngikk en helt egen pakt med sokneprest, kateket og menighetspedagog før innsamlingsdagene. Hvis konfirmantene klarte å samle inn over 30 000,- skulle Marta sokneprest farge håret lilla og hvis de klarte å samle inn over 60 000,- skulle kateket og menighetspedagog bade i Mjøsa i løpet av påsken... 

Hvordan har det gått?

Konfirmantene i Ringsaker sokn har stått på og har foreløpig klart å samle inn 36 483,-, noe som betyr at Marta sokneprest har måtte farge håret sitt lilla. Tirsdag morgen, 12. april kom Marta inn på kirkesenteret i Moelv med både lilla hår og bekledning- hun hadde virkelig gjennomført avtalen som var laget med konfirmantene og det var utrolig flott. I pakten som ble inngått var det ikke avtalt hvor lenge Marta sokneprest skal ha lilla hår, men hun forteller at hun skal få vist det frem til konfirmantene ved neste konfirmantsamling. Under kan du se bilder av resultatet:

Marta med lilla hår.

Marta med lilla hår. Marta med lilla hår.

 

 

 

 

 

 

 

Foreløpig er ikke alle penger fra Ringsaker sokn telt opp og vi kan derfor vente i spenning på om kateket Kine og menighetspedagog May Solveig må bade i Mjøsa en av de kommende dagene.

I de andre soknene har konfirmantene også stått på og det har blitt samlet inn penger på ulike måter. Har du lyst til å se hvor mye som er samlet inn i ditt sokn? Det kan du gjøre på fasteaksjonens nettsider.

Tusen takk for gavene som er gitt til årets fasteaksjon. 
 


 

Kirkens fasteaksjon foregår i fastetiden. Den kristne fastetiden strekker seg over 40 dager, fra askeonsdag til og med påskeaften — minus søndagene, som ikke er fastedager. 

Fastetiden gir oss mulighet til å skifte fokus bort fra oss selv og mot Gud og våre medmennesker. Faste er å spørre: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Korset minner oss om at fastetiden har rom for både stillhet og engasjement for andre. Bønn og handling blir ett. Tekst fra kirkens nødhjelp

Fasten markeres på forskjellig vis. Vår prostidiakon forteller at hun har fokus på å lytte, ro og nærvær. 
Har du behov for stillhet og ro, og ønsker å tenne lys for noen? Da er du velkommen til åpen kirke i Brumunddal, onsdag 13.april kl 11-13. 

 

 

Tilbake