Oppstart av sorggruppe


21. april 2022 starter det opp ny sorggruppe - er dette noe for deg?

Ringsaker prosti og kommunen tilbyr sorggruppe for deg som opplever sorg. Dette er en samtalegruppe der du kan sette ord på tanker, følelser og reaksjoner som du har eller har hatt i din sorg. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å dele, og tilbudet er for alle uavhengig av livssyn. 

Gruppene blir satt sammen ut fra alder og sorgsituasjoner som ligner hverandre. Sorggruppen skal være et trygt fellesskap og har en fast ramme. Hver samling varer i ca 1,5-2 timer og det blir lagt opp til 5-7 samlinger. 

Våren 2022 vil gruppene møtes annehver uke mellom kl. 18-20. 

Samlingene gjennomføres i henhold til gjeldene smittevernregler. 

Ønsker du å være med?
Ta kontakt med:
Prostiprest Anniken Urianstad, 408 26 499 eller au676@kirken.no 
Prostidiakon Lisabeth Kvalevaag-Holm, 971 26 877 eller lk786@kirken.no

Tilbake