Planlegg en personlig seremoni til deres bryllupsdag


Skal dere gifte deg i kirken kan dere se frem til en personlig og høytidelig feiring av kjærligheten! Dere kan inkludere slekt og venner i vielsen, velge sanger og tekster som betyr noe for dere og mye mer — det er mange muligheter for å sette deres personlige preg på kirkebryllupet.

 

Dere som par vil få snakke med presten som skal vie dere i vigselssamtalen. Alle par som skal gifte seg i kirken har en slik samtale, og den holdes i forkant av bryllupsdagen. I samtalen blir dere som par og presten godt kjent. Sammen former også dere seremonien i kirken.

Ta gjerne kontakt med kirken før vigselssamtalen om dere har spørsmål.


Her er noen av valgmulighetene deres

Når ønsker dere å gifte dere?

Kontakt kirken med spørsmål om dato. Det er lurt å sette dato tidlig, både for å eventuelt kunne planlegge resten av dagen, men også fordi det er skikkelig stas å ha en dato å se frem til. Vielsen markerer en festdag og en ny del av livet, så sett dato tidlig.

Mange gifter seg på lørdager i sommerhalvåret, men det er fullt mulig å gifte seg andre ukedager. Kirken står også klar for å ta imot brudepar absolutt hele året. Når passer det best for dere å feire kjærligheten? En varm sommerdag med skinnende sol, en høstdag sprakende av gylne farger, en stemningsfull mørk vinterdag i snø eller en frisk vårdag med bugnende natur?


Hvor skal vielsen være? 

Når dere gifter dere i Den norske kirke er det fire hovedalternativer for lokasjon:

1. I kirken der dere bor

De fleste gifter seg i kirken der de bor. Visste du at det er helt gratis å gifte seg i kirken der du bor, om du er medlem i kirken? Det holder at en av dere har folkeregistrert adresse der.

2. I en annen kirke i Norge 

Dersom dere vil gifte dere i en annen kirke enn i kirken på hjemstedet, tar dere kontakt med kirken der dere ønsker vielse. Da kan dere få informasjon om dette er mulig og eventuell kostnad. Dette varierer fra sted til sted.

3. Utendørs eller andre steder i Norge

Dersom dere ønsker å gifte dere utendørs, kontakter dere presten eller kirkekontoret i området der dere ønsker å ha vielsen. Det er viktig at stedet er godt tilrettelagt for vielse. Noen vigselssteder må godkjennes internt i kirken på forhånd, så det er lurt å være ute i god tid. 

4. I utlandet

Hvis dere vil gifte dere i utlandet, kan Sjømannskirken, norsk kirke i utlandet, bidra til dette. Ta kontakt med den aktuelle Sjømannskirken for å avklare tid og sted. Kontaktinformasjon til de ulike norske kirkene i utlandet finner du på Sjømannskirkens nettsider.


Hvem skal være med i vielsen?

Dere velger selv hvem og hvor mange dere vil invitere. Noen ønsker å ha en åpen vielse der slekt, familie, venner og naboer kan komme, mens andre ønsker en mer privat seremoni. Det eneste dere må ha er minst en forlover hver. Utover det bestemmer dere helt selv.

Dere bestemmer også om noen skal bidra med innslag i vielsen. Dersom dere ønsker at familie eller venner skal bidra med innslag i vielsen, avtales dette direkte med personene som dere ønsker at skal bidra. Dere avtaler også med presten og kirkemusikeren, slik at kirken er oppdatert på programmet dere ønsker dere.


Hvor lang skal vielsen være?

De fleste vielser varer mellom 30 og 45 minutter. Likevel kan dette variere, avhengig av blant annet antall musikalske innslag, tekstlesinger og prestens tale.


Ønsker dere å pynte kirkerommet?

Kirkerommet er et flott utsmykket rom, med kunstneriske uttrykk, spennende arkitektur og historie i veggene. I tillegg pyntes ofte kirkerommet med lys og blomster til vielse. Dette bidrar som oftest kirkens ansatte med.

Man kan også pynte kirkerommet litt selv hvis man ønsker det. Skal dere pynte noe selv, er det også lurt å snakke direkte med kirkens ansatte for å avklare når det er mulig å komme inn i kirken.

Ønsker dere å vite mer eller om hva som er mulig, ta gjerne kontakt med kirken.


Hvilke tekster ønsker dere at skal leses?

Det skal leses noe forhåndsvalgt tekst i vielsen. Dette kalles skriftlesning. I praksis står hele Bibelen til disposisjon når dere skal velge hvilke tekster som skal leses i vielsen. Har dere noen favorittvers i Bibelen? Presten hjelper dere gjerne med å finne bibelvers som kan uttrykke det som betyr noe for dere.

Kanskje en venninne, en bror eller en kollega skal lese tekst? Eller ønsker dere at presten leser? Valget er deres. 

Ofte brukte bibelvers i vielse

Last ned dokumentet over for å få en liste over 21 ulike bibeltekster som kan brukes i vielsen.


Hva er programmet i vielsen?

En vielse ser ofte slik ut:

 1. Inngang med inngangsmusikk
 2. Velkomstord fra presten
 3. Salmesang
 4. Skriftlesinger/tekstlesning
 5. Salmesang og/eller annet musikkinnslag
 6. Tale fra presten
 7. Ekteskapsløfter
 8. Overrekkelse av ringer
 9. Forbønn (presten ber for ekteparet)
 10. Salmesang og/eller annet musikkinnslag
 11. Velsignelse (presten ber om velsignelse for alle)
 12. Utgang med utgangsmusikk

En mulighet er også å gjennomføre en bryllupsmesse, der en feirer nattverd etter at ekteskapsløftene er gitt.


Hvilke ønsker har dere for inngang og utgang? 

Skal paret gå inn sammen eller skal for eksempel den ene gå inn alene eller med en forelder? Skal det være med brudepiker og brudesvenner? Dere velger helt selv.

Det spilles musikk når det er inngang og utgang til vielse. Kontakt gjerne kirkemusikeren for å høre hvilken musikk som ofte blir brukt. Dere kan også i mange tilfeller velge annen musikk, men avklar dette med kirken tidlig for å sikre at dere får musikk dere blir fornøyde med.

Kirkemusikeren/organisten har ansvar for å godkjenne musikken som brukes i vielsen, derfor er det viktig å ta opp deres ønsker tidlig, slik at dere vet om dette kan gjennomføres og at den som spiller musikken får mulighet til å øve den inn. 


Hvilken av kirkens liturgier vil dere bruke?

Liturgi er den faste formen på en vielse, som setter rammene for deres seremoni. Liturgien gir rekkefølgen, tekster og bønner. Det er presten som har ansvaret for å følge denne, men dere kan gjerne være med å velge bibeltekster selv. 

I Den norske kirke finnes det to liturgier, en fra 2003 og en fra 2017. Liturgien fra 2003 kan bare benyttes av ulikekjønnede par, mens liturgien fra 2017 kan benyttes av alle.  

Dere kan lese de ulike liturgiene i Den norske kirkes liturgisamling. 


Hvordan vil dere gi hverandre løfter?

Ekteskapsløftene inngås ved å svare "ja" på spørsmål fra presten. Først får den ene de to spørsmålene. Deretter får den andre de to samme spørsmålene.

I tillegg kan dere velge å gi hverandre forhåndsskrevne løfter. De lyder som følger:

Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.
Jeg vil elske og ære deg
og bli trofast hos deg i gode og onde dager
inntil døden skiller oss.

Om dere sier disse eller ikke avklares med presten på forhånd.


Hvilken bønn vil dere at skal brukes?

Etter dere har gitt hverandre løfter vil dere bli bedt for. Det er vanlig at paret kneler foran alteret og presten legger en hånd på begges hoder. 

Hvis dere vil kan også andre delta i forbønnen ved håndspåleggelse.

Det er mulig å velge mellom to ulike forbønner, disse står i vigselsliturgien. I tillegg kan dere selv legge til en bønn som dere skriver selv eller en bønn dere er glad i, hvis dere ønsker det.

Det er mulig å tenne lys under forbønnen. En eller flere gjester kan gjøre dette, hvis dere ønsker det.


Skal dere gi hverandre ringer i vielsen? 

Det er vanlig å gi hverandre ringer under seremonien.

Dere kan velge om dere vil sette ringene på hverandre uten å snakke. Dere kan også gi hverandre ringene mens dere gjentar det presten sier. "..., jeg gir deg denne ring som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap." 

Dette avtales med presten på forhånd.


Hva slags musikk vil dere bruke? 

Musikk og andre innslag gjør seremonien personlig, nær og vakker. Kanskje en i familien kan synge en sang eller dere har et kor dere gjør en egen avtale med? Dere kan sammen med kirkemusikeren snakke om deres ønsker og planer.

Kirkemusikeren/organisten har ansvar for å godkjenne musikken som brukes i vielsen, derfor er det viktig å snakke om deres ønsker tidlig, slik at dere vet om dette kan gjennomføres og at den som spiller musikken får mulighet til å øve den inn.


Hvilke salmer vil dere synge? 

Velg minst to salmer. Velg salmer som betyr noe for dere eller som har tekster som treffer dere godt. Dere velger selv, men her er noen salmer som mange er glade i. Alle disse står i Norsk salmebok fra 2013:

 • 48 Deilig er jorden
 • 308 Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender
 • 309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære 
 • 314 Alt står i Guds faderhånd 
 • 651 Kjærlighet fra Gud     
 • 664 Kom, du Guds kjærleik, kom
 • 665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
 • 666 Å leva, det er å elska
 • 670 Til kjærleik Gud oss skapte
 • 678 Vi rekker våre hender frem
 • 679 Du viste oss veien til livet
 • 734 Guds kjærleik er som stranda og som graset  
 • 655 Guds godhet sang i sinnet og rørte Edens trær          
 • 652 Å Gud, velsigna desse to som står for dine augo
Tilbake