Kirkeseremoni for dere som har giftet dere borgerlig


Har dere giftet dere i en borgerlig sammenheng, er det fint å kunne feire dette med en egen seremoni i kirkerommet. I et vakkert rom, med stemningsfull musikk og tekster som berører, gir dere hverandre løfter på nytt – og ekteskapet bedt for og velsignet.


Har dere giftet dere borgerlig og ønsker en seremoni i kirken? I Den norske kirke finnes det en egen slik seremoni. Den ligner på en vanlig kirkelig vielse, bortsett fra selve ekteskapsinngåelsen. Her gir dere hverandre løfter om å elske og ære hverandre i gode og onde dager. 

Denne seremonien skjer etter en borgerlig vielse, og kan gjennomføres både rett i etterkant eller i lang tid etter.

En personlig seremoni

Dere kan være med å sette deres personlige preg på seremonien, og dersom dere ønsker kan venner eller familie bidra. Dette kan for eksempel være med lesing av bibeltekster, musikkinnslag eller lystenning. 

Seremonien følger en fast liturgi. Liturgien er rammen for seremonien, som blant annet bestemmer rekkefølge, hvilke ord som blir sagt og med forslag til bibeltekster og bønner. I Den norske kirke finnes det to liturgier, en fra 2003 og en fra 2017. Liturgien fra 2003 kan bare benyttes av ulikekjønnede par, mens liturgien fra 2017 kan benyttes av alle.  

Dere kan lese de ulike liturgiene i Den norske kirkes liturgisamling

Tilbake