Omlegging til ny hjemmeside


I løpet april og mai  blir arbeidet med den nye hjemmesiden ferdig.

Vi jobber nå med å få på plass ny hjemmeside. Dette arbeidet medførere at det de neste dagene vil være litt vanskelig å finne fram. Men i løpet av april og mai, håper vi den nye hjemmesiden være på plass.

Ta kontakt med oss på tlf. eller e-post hvis du ikke finner den informasjonen du leter etter.

E-post: post.ringsaker@kirken.no

Sentralbordet: 62 33 07 70, denne telefonen er betjent mellom kl. 10.00 - 14.00 mandag - fredag.

Tilbake