Nytt orgel i Ringsaker kirke vil stå ferdig i 2021


Tyske Richard Rensch Orgelbau og orgelbygger Lyngø skal bygge nytt orgel i Ringsaker. 

Marius Lyngø t.v, Philipp Nessling i midten, kirkeverge Kai Ove Berg t.h

 

Signering av intensjonsavtale for nytt orgel er en merkedag i Ringsaker kirkes 869 årige historie, sier kirkeverge

Kai Ove Berg.

Det er Tyske Richard Rensch Orgelbau i samarbeid med Orgelbygger Lyngø skal bygge det nye orgelet. Avtalen ble signert den 26.juni, orgelet  vil stå ferdig innen utgangen av 2021.

Allerede neste sommer starter arbeidet med å fjerne det gamle orgelet og forberedelsene for nytt galleri og teknisk infrastruktur, før montering av nytt orgel kan starte sommeren 2021.

Nå venter detaljeringsprosess  sammen med Riksantikvaren og godkjenning fra Hamar biskop. 

Kostnadsrammen for oregelet vil være cirka kr 6,5 millioner, hvordan 5,7 allerede er på plass.

I tillegg kommer kostnader knyttet til bygging av nytt galleri og nødvendige endringer og oppgraderinger i kirken.

Du kan lese mer om firmaet Rensch her 

 

Vi har en konto hvor vi tar imot små og store bidrag til inntekt for nytt orgel: 1822.57.22788

Tilbake