Min kirkebok 4


Min kirkebok 4 deles ut til 4-åringer i alle menigheter. De inviteres til både samling i kirka og gudstjeneste. 

 

 

Utdeling 2020

Brøttum menighet
Utdeling Brøttum kirke 18. oktober 2020 kl.11.00

Utdeling Mesnali kirke 25. oktober 2020 kl.11.00

Brumunndal/Veldre menighet
Utdeling 8. november i Brumunddal kirke kl. 11.00

Ringsaker menighet
Utdeling Ringsaker kirke 29. november kl.11.00

Åsmarka menighet
Utdeling Åsmarka kirke 13. desember kl. 11.00

Nes menighet
Utdeling Nes kirke 8. november kl. 11.00

Tilbake