Allehelgen i Ringsaker kirke


Velkommen til allehelgen i Ringsaker kirke 5.november

Ringsaker menighet inviterer til Allehelgensvandring i Ringsaker kirke og kirkegård lørdag 5.november 2022. Åpent fra kl. 14.00-17.00, kom når dere selv ønsker, vandringen varer i ca. 45 minutter. Bare møt opp, ingen påmelding nødvendig. 

Allehelgen markeres første søndag i november. Da minnes kirken alle døde i året som har gått. Det er vanlig å tenne lys og ha minnegudstjenester denne dagen. 

I denne anledningen arrangerer vi en stemningsfull allehelgensvandring for hele familien der barna samler perler på ulike poster. Perlene settes sammen til livets krans, som barna får med seg hjem. 

Etter vandringen serverer vi en kopp kakao, boller og frukt. 

Trosopplæringen er for alle. har dere behov for spesiell tilrettelegging, ta kontakt med menighetspedagog John på mail: js757@kirken.no. 

Tilbake