Søknadsskjemaer


Her finner du link til søknadsskjemaer og veiledninger

Det er ønskelig at alle over 18 år søker om politiattest elektronisk. Nedenfor ligger link til elektronisk søknadsskjema på politiets nettside. Søknadsskjema for nedlasting og innsending per post er for de under 18 år og eventuelt andre som ønsker det. Se utfyllende veiledning her

Elektronisk søknadsskjema for deg over 18 år:

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Husk at bekreftelse skal ligge ved søknadsskjemaet:Bekreftelsesvedlegg

1. Last ned dokumentet og lagre det på din maskin
2. Fyll inn personopplysninger og lagre disse
3. Send inn skjemaet sammen med søknad om politiattest

Søknadsskjema for innsending for deg under 18 år og andre som ønsker å søke pr. post:

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/

Husk at bekreftelse skal ligge ved søknadsskjemaet: Bekreftelsesvedlegg

1. Last ned dokumentet og lagre det på din maskin
2. Fyll inn personopplysninger og lagre disse
3. Send inn skjemaet sammen med søknad om politiattest

Veiledning

Politiets veiledning for søknadsskjema og bekreftelse

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Tilbake