Babysang


Velkommen til hyggelig samling for de minste.

 

Den norske kirke ønsker gjennom sang, musikk og bevegelse å legge til rette for nært samspill mellom foreldre og barn. Gleden over sang og musikk er medfødt, og den gleden vil vi utvikle videre. Musikkaktivitet stimulerer til motorisk og språklig utvikling hos mennesker i alle aldre. På babysang gir vi også muligheten til å bli kjent med både gamle og nye sanger og det dere lærer på babysang kan også brukes hjemme. Mange blir i løpet av tiden de er med på babysang mer fortrolig med å bruke egen sangstemme.

Semesteret avsluttes med en egen avslutning, eller ved deltakelse på babysanggudstjeneste.

Babysang er lagt til rette for de små, men det er også et sosialt sted for de voksne som kommer med sitt barn. Etter sangstund er det mulig å sitte ned, spise og prate litt sammen i kirka. Babysang har blitt et populært tilbud i kirkene våre.

 

Bli med på babysang i den kirka som passer deg best:

Brumunddal kirke:

Onsdager kl. 13.00

Brøttum kirke:

Mandager klokka 11:30

Ringsaker kirke:

Mandager klokka 10:00

Furnes kirke:

Onsdager klokka 10:00

Nes kirke:

Onsdager klokka 11:00

 

Kontaktperson for babysang i Nes kirke og Brumunddal kirke er Hans Martin Vilberg. E-post: hans.martin.vilberg@kfuk-kfum.no, telefon: 97549276

Kontaktperson for babysang i Brøttum kirke er menighetspedagog Heidi Sveås. E-post: hs797@kirken.no, telefon: 47708363

Kontaktperson for babysang i Ringsaker kirke og Furnes kirke er menighetspedagog John Aksel Slåtsveen. E-post:  js757@kirken.no, telefon: 99566290.

Finn oss også gjerne på Facebook:

  • Babysang i Brøttum og Åsmarka
  • Babysang i Ringsaker
  • Babysang i Furnes kirke

 

 

Tilbake