Min kirkebok 6


Min kirkebok 6 deles ut til 6-åringer i alle menigheter. De inviteres til både samling i kirka og gudstjeneste. 

 

Min kirkebok 6 har farger og humor for liten og stor. Gjennom kjente hverdagssituasjoner, bibelfortellinger, sanger og bilder vil seksåringen møte den kristne tro.

Alle barn som fyller 6 år i løpet av året inviteres til en samling og gudstjeneste hvor de får utdelt boka. Det sendes invitasjon i posten. 

Selve utdelingen av boka skjer på en gudstjeneste i menigheten, og barna er deltagere i gudstjenesten. I forkant av denne inviteres barna med en foresatt, til en kveld i kirka for å bli kjent med hverandre og kirka. De får øve på sanger og bønner og blir trygge på hva som skal skje i gudstjenesten. 

Selv om vi setter påmeldingfrist på invitasjonen er man selvfølgelig velkommen uansett om man har husket å melde seg på eller ikke. For oss er det viktig å vite omtrentlig antall på samlingen pga. eventuell servering og for å ha nok ledere. En annen fordel med påmelding er at vi kan skrive inn navn i bøkene i forkant av gudstjenesten.

Utdeling 2020

 

Ringsaker menighet

Samling 25 november i Ringsaker kirke kl. 17.30

Søndag 29 november utdeling av Min kirkebok 6 kl 11 i Ringsaker kirke

 

 

 

 

 

 

Tilbake