Kirkevergen


Kirkeverge - en yrkestittel fra 1150. 

Historiske kilder forteller at det i 1150 ble oppnevnt en verge for den berømte San Marco- kirken i Venezia. Kirkevergen ansettes av kirkelig fellesråd som daglig leder for virksomheten i fellesrådet. Dette er hjemlet i kirkeloven.  Han leder virksomheten personalmessig, økonomisk og administrativt etter fullmakt fra fellesrådet. Kirkevergen har ansvaret for gravplassforvaltningen, samt forvaltning, drift og vedlikehodl av kirker og gravplasser i kommunen. Kirkevergen har kontor på kirkesenteret i Moelv. 

Kai Ove Berg, er kirkeverge i Ringsaker.

Tilbake