Velkommen til dåp!


Korona-tid eller ei, vi tar imot dåp!

 

Korona-tid eller ei, vi tar imot dåp!


Noen har kanskje ventet med å døpe barna sine denne våren, men nå er kirkene åpne for gudstjenester! Flere steder har vi gjerne én dåp i søndagens gudstjeneste, men det er begrenset hvor mange som kan samles i kirken på en gang. Er det store dåpsfølger, kan det bli aktuelt med egen dåpsgudstjeneste. Vi håper at det snart kan åpnes for flere enn 50 personer til stede av gangen.

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født.
Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, står det:
"Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler:
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
(Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

Vi tar imot dåpspåmeldinger og legger til rette så godt vi kan, og ønsker alle velkommen til kirkene våre! Selve dåpspåmeldingen skjer elektronisk. Tilgjengelige tidspunkt som vi foreløpig har avsatt, kommer opp når du trykker på «Forespørsel om dåp»

Har du spørsmål eller vil ha mer informasjon, ta gjerne kontakt med kirkekontoret.

Tilbake